techmatik.pl

Automatyczne linie dozowania kruszyw

ZALETY kruszarni:
- dokładność dozowania (bezpieczeństwo na drodze)
- bezkolizyjny załadunek (brak zniszczenia naczepy przez ładowarkę)
- ograniczenie kosztów związanych z obsługą i pracą ładowarki
- system sterowania zapewniający ciągłość produkcji kruszyw i ich załadunku
- samoobsługa przez kierowcę tira
- bezpieczeństwo podczas załadunku dzięki systemowi sygnalizacji świetlnej
  i czujnikom ultradźwiękowym
- w pełni zautomatyzowany system produkcji kruszyw
- szeroki zakres adaptacyjny
- możliwość dozowania różnego rodzaju surowców (kruszywa, węgla, itp.)
- niezawodność działania oparta na elektronicznych podzespołach renomowanych producentów

site