techmatik.pl

Projekty UE

 


  Nazwa projektu: „Opracowanie prototypu maszyny wielofunkcyjnej 
elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-14-103/09-00 POIG.04.01.00-14-103/09-00

Dotacje na innowacje

 

 

site