techmatik.pl

Kontrola jakości

 

Jedną ze specjalizacji naszej firmy są nowoczesne technologie obróbki metali. Doświadczenia które zbieramy współpracując z międzynarodowymi i krajowymi przedsiębiorstwami, są skoncentrowane na przemyśle precyzyjnym i maszynowym. Specjalizacja ta wymaga prowadzenia dokładnych pomiarów kontrolnych, które pomagają określić, czy produkowane wyroby są wysokiej jakości. Nasze biuro pomiarowe korzysta z nowoczesnych, precyzyjnych maszyn oraz urządzeń pomiarowych, a personel posiada odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty kompetencyjne. Od początku istnienia firmy kierujemy się zasadą partnerskiej współpracy z naszymi kontrahentami, nastawioną na kompleksową realizację potrzeb i wymagań określonych przez Klienta.
 

 

USŁUGI

 

• Pomiary geometryczne 3D na maszynie współrzędnościowej • WENZEL oraz przenośnym ramieniu pomiarowym FARO (pomiar błędów kształtu, położenie, rozstaw, średnice, cylindryczność, równoległość, prostopadłość, płaskość, współosiowość, pomiary kątów itp.);
 

• Pomiary 2D precyzyjną kolumną (wysokościomierzem) TESA - urządzenie mierzące w 1 lub 2 osiach współrzędnych; wykorzystywane do pomiarów długości, wysokości, głębokości, stopni i odstępów na elementach geometrycznych o powierzchniach płasko-równoległych i walcowych kolistych, średnic otworów i wałów;
 

• Wykorzystanie skanera laserowego FARO do tworzenia modelu bryłowego fizycznie istniejącego wyrobu / konstrukcji (wykorzystywane przy projektowaniu) oraz do porównywania rzeczywistego wyrobu z modelem projektowym;
 

• Badania nieniszczące złączy spawanych konstrukcji stalowych oraz blach:
 

- badania wizualne (VT) wykonywane wg normy PN-EN 970, poziomy jakości wg PN-EN ISO 5817;
 

- badania ultradźwiękowe (UT) defektoskopem KRAUTKRAMER dla złączy spawanych oraz blach o grubości min. 6 mm - wykrywanie wewnętrznych wad o wielkości od 0,01 mm, w tym powierzchniowych i podpowierzchniowych (pęknięcia, rozwarstwienia, nieciągłości materiału itp.); urządzenie umożliwia także pomiar grubości, stosowany przede wszystkim dla konstrukcji silnie narażonych na korozję, gdzie nie można dokonać pomiaru metodami tradycyjnymi (rurociągi, zbiorniki, silosy itp.); badania wykonywane są wg normy PN-EN 1712 oraz PN-EN10160; poziomy jakości - wg PN-EN ISO 5817. Nasi pracownicy posiadają międzynarodowe certyfikaty metrologiczne oraz uprawnienia VT2 i UT2 wg PN-EN 473, wydane przez Instytut Spawalnictwa.

 

ZAKRESY I DOKŁADNOŚCI POMIAROWE NASZYCH URZĄDZEŃ


Współrzędnościowa maszyna pomiarowa 3D WENZEL


• Zakres pomiaru:

- dla osi X – 1200 mm
- dla osi Y – 3000 mm
- dla osi Z – 900 mm


• Dokładność 0,0027 mm przy wykorzystaniu pełnego zakresu pomiarowego.

 


Pomiar maszyną 3D WENZEL

 

Ramię pomiarowe FARO


• Zakres pomiaru – 2400 mm
• Dokładność pomiaru – 0,02 mm przy pełnym zakresie
• Możliwość pomiaru wyrobów wielkogabarytowych poprzez przenoszenie układu współrzędnych

 


Ramię pomiarowe FARO podczas pracy

 

Kolumna pomiarowa TESA Micro Hite


• Zakres pomiaru – 600 mm
• Dokładność pomiaru – 0,002 mm przy pełnym zakresie

 

Defektoskop ultradźwiękowy KRAUTKRAMER


• Zakres pomiaru – brak ograniczeń
• Wymagania dla elementu do pomiaru:
- blachy stalowe o grubości min. 6mm
- spoiny doczołowe
• Dokładność pomiaru – wykrywanie wad nie mniejszych
niż 0,01mm

 


Kolumna pomiarowa TESA Micro Hite                                      Pomiar defektoskopem  KRAUTKRAMER 

 

Kontakt


Grzegorz Peryt
Kierownik Działu Kontroli Jakości


kom. +48 / 668 122 031
tel. +48 48 / 369 09 56
e-mail gperyt@techmatik.pl

 

TECHMATIK SA
26-610 Radom
ul. Żółkiewskiego 131/133

 

 

site