techmatik.pl

Windy: piętrująca i rozpiętrowująca

 

Winda w linii technologicznej występuje podwójnie. W tzw. linii mokrej zadaniem jej jest odebranie i zmagazynowanie odpowiedniej ilości blatów produkcyjnych z zaformowanymi wyrobami, które w dalszej części procesu technologicznego trafiają do systemu regałowego, w celu poddania ich wstępnemu dojrzewaniu.
 

Winda w tzw. linii suchej odbiera blaty produkcyjne ze wstępnie wysezonowanymi wyrobami i przekazuje je na część linii, na której odbywa się pakowanie.
 

Cichą i płynną pracę zapewniają odpowiednio dobrane zespoły napędu.

 

 

 

 

Dane techniczne:

 

Moc przyłączeniowa     8 kW

Obciążenie robocze     11 700 kg (dla 30 pięter)

Prędkość podnoszenia/ opuszczania      0,05 m/s

Wymiary wysokość       7650 mm x 2700 mm x 2300 mm (dla 30 pięter)

 

site